Πώς Λειτουργεί το Integro™ - Sidon Water

ANΔΡΟΜΑΧΗΣ 211 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 163 73

Πώς Λειτουργεί το Integro

Η τεχνολογία Integro™ της Sidon Water είναι το πιο αποτελεσματικό σύστημα αναδιάρθρωσης νερού στην αγορά. Εγγυάται την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί το σκληρό νερό, προλαμβάνοντας και απομακρύνοντας όλα τα σκληρά άλατα σε όλο το σύστημα νερού, τον εξοπλισμό και τις συσκευές σας, ανεξάρτητα από τη σκληρότητα του νερού.

Το Integro™ προλαμβάνει και απομακρύνει τα άλατα με την έγχυση ηλεκτρονίων στο νερό με επαρκή ενέργεια ώστε να διασπάσει το δεσμό που διαφορετικά εμφανίζεται μεταξύ των διαφόρων μετάλλων.

Τα εγχυόμενα ηλεκτρόνια και η σχετική ενέργεια επαναπροσδιορίζουν όλα τα διαφορετικά ιόντα στο νερό, ώστε να παραμείνουν στην ουδέτερη μορφή τους. Τα ιόντα (συνήθως ασβέστιο και μαγνήσιο) δεν είναι επομένως σε θέση να συνδεθούν με άλλα ιόντα για να σχηματίσουν κρύσταλλο και δε θα καθιζάνουν, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία ή την πίεση.

Δεδομένου ότι τα ιόντα που σχηματίζουν τα άλατα παραμένουν σε “διάλυμα”, διέρχονται ελεύθερα μέσα από το σύστημα νερού.
Το Integro™ είναι αρκετά μοναδικό, τόσο ως προς τον τρόπο λειτουργίας του όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά του.
Δείτε αυτό το σύντομο βίντεο που παρουσιάζει την τεχνολογία Integro™ σε δράση!

Scroll to Top
Select
Region