Το Integro™ ή Αποσκληρυντικά Νερού; - Sidon Water

ANΔΡΟΜΑΧΗΣ 211 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 163 73

Το Integro™ ή Αποσκληρυντικά Νερού;

Όταν πρόκειται για την επίλυση του προβλήματος του σκληρού νερού, δεν υπάρχει η τέλεια λύση και, επομένως, η κατανόηση των προκλήσεων που προσπαθείτε να επιλύσετε και των προτεραιοτήτων σας είναι ζωτικής σημασίας.

Το Integro™:

Σε αντίθεση με έναν αποσκληρυντή, το Integro™ δεν αφαιρεί τα μέταλλα από το νερό. Τα αναδομεί με τρόπο που τα αποτρέπει από το να δεσμευτούν και να σχηματίσουν άλατα. Στην περίπτωση ενός συστήματος που έχει ήδη συσσωρευμένα άλατα, το Integro™ θα τα αφαιρέσει κατά τους πρώτους δύο μήνες χρήσης, αφήνοντας το σύστημα νερού και τον εξοπλισμό σας καθαρά, διαυγή και πιο αποδοτικά.

Σε σημεία όπου το νερό αφήνεται να εξατμιστεί (οθόνες ντους, πλυντήρια πιάτων κ.λπ.), τα υπολλείματα μετάλλων μπορούν να αποακρυνθούν εύκολα χωρίς τη χρήση χημικών, καθιστώντας τον καθαρισμό σημαντικά ταχύτερο. Το Integro™ θα αποτρέψει και θα αφαιρέσει όλα τα σκληρά άλατα, καθώς και θα μειώσει σημαντικά τη σκουριά και τη διάβρωση, ανεξάρτητα από τη σκληρότητα του νερού.

Αποσκληρυντικά Νερού:

Μια συνήθης λύση είναι οι αποσκληρυντές νερού (μονάδες ανταλλαγής ιόντων). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διασφαλίσετε ότι συμπληρώνονται με αλάτι (κάτι το οποίο κοστίζει τόσο στα οικονομικά σας όσο και στο περιβάλλον), ότι είναι ενεργοποιημένες και λειτουργούν αποτελεσματικά και ότι συντηρούνται. Αν δεν κάνετε κάτι από αυτά, θα έχετε άλατα σε όλο το σύστημα και τον εξοπλισμό σας. Τα συσσωρευμένα άλατα δεν θα απομακρυνθούν όταν ο αποσκληρυντής σας τεθεί ξανά σε λειτουργία και μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβες του εξοπλισμού και αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Με λίγα λόγια...

Το Integro™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά ή παράλληλα με τα αποσκληρυντικά νερού. Η βασική διαφορά είναι ότι, εκτός από την πρόληψη της συσσώρευσης αλάτων, το Integro™ θα απομακρύνει τα παλιά άλατα από τα συστήματα και τον εξοπλισμό του νερού σας (κάτι που δεν κάνουν οι αποσκληρυντές), και έτσι θα εξοικομήσετε χρήματα, αφού θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος και θα προστατευθεί ο εξοπλισμός σας.

Scroll to Top
Select
Region