Ξενοδοχείο μεσαίου μεγέθους με έδρα το Swindon, Αγγλία - Sidon Water

ANΔΡΟΜΑΧΗΣ 211 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 163 73

Ξενοδοχείο μεσαίου μεγέθους με έδρα το Swindon, Αγγλία

Επισκόπηση

Το ακίνητο είναι ένα ξενοδοχείο 156 υπνοδωματίων που βρίσκεται σε μια περιοχή με ιδιαίτερα σκληρό νερό. Ιστορικά αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα σκληρού νερού σε όλα τα συστήματα ζεστού και κρύου νερού και σε άλλο κρίσιμο εξοπλισμό που σχετίζεται με το νερό. Συμφωνήθηκε μια δοκιμή της τεχνολογίας αναδιάρθρωσης νερού Integro, η οποία διήρκεσε από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο 2021. Η δοκιμή επιβλέφθηκε από τον περιφερειακό διευθυντή μηχανολογίας, ενώ η καθημερινή διαχείριση και η υποβολή εκθέσεων πραγματοποιήθηκαν από τους υπεύθυνους συντήρησης του ξενοδοχείου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμής, το ξενοδοχείο επέλεξε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία (αντί για αποσκληρυντές νερού) ως λύση για τα προβλήματα σκληρού νερού σε ολόκληρη την περιοχή.

Βασικά προβλήματα

Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την αρχική επιθεώρηση ήταν:

 • Ο κύριος λέβητας δε λειτουργούσε λόγω της μεγάλης συσσώρευσης αλάτων που είχε δημιουργηθεί σε σημείο που το νερό δεν μπορούσε πλέον να ρέει.
 • Οι ντουζιέρες, οι βρύσες και άλλα εξαρτήματα νερού μπλοκάρονταν τακτικά από άλατα.
 • Χωρίς την κατάλληλη έκπλυση, η συσσώρευση αλάτων και το βιοφίλμ που προκύπτει μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα βακτηρίων που μεταδίδονται με το νερό, συμπεριλαμβανομένης της Λεγεωνέλλας. Ο έλεγχος αυτού του φαινομένου αποτελούσε σαφώς υψηλή προτεραιότητα.
 • Το πλυντήριο ρούχων στο μικρό καθαριστήριο χαλούσε τακτικά λόγω της συσσώρευσης αλάτων.
 • Τα πλυντήρια πιάτων, οι μηχανές πάγου και ο λοιπός εξοπλισμός της κουζίνας παρουσίαζαν βλάβες ή/και έπρεπε να καθαρίζονται τακτικά.
 • Οι εναλλάκτες θερμότητας παρουσίαζαν συσσώρευση αλάτων
 • Υπήρχαν σημαντικές ενδείξεις αλάτων στα φωτιστικά και τα εξαρτήματα σε όλη την αίθουσα εγκαταστάσεων, ιδίως όπου υπήρχαν διαρροές.

Ανάλυση Νερού

Μια έκθεση ανάλυσης νερού που διενεργήθηκε το Δεκέμβριο 2020 επιβεβαίωσε ότι η κεντρική παροχή νερού παρουσίαζε μεγάλη σκληρότητα (301,3 mg/l σκληρότητα ως CaCO3).

Η Λύση μας

Μετά από μια επιτόπια έρευνα αποφασίστηκε να εγκαταστήσουμε τέσσερις μονάδες Integro σε σημεία των συστημάτων ζεστού και κρύου νερού του ξενοδοχείου, προκειμένου να αφαιρέσουμε την υπάρχουσα συσσώρευση αλάτων και να αποτρέψουμε οποιαδήποτε άλλη στο μέλλον. Δύο μονάδες εγκαταστάθηκαν στην παροχή κρύου νερού, φροντίζοντας για ολόκληρο το κτίριο. Επιπλέον δύο μονάδες εγκαταστάθηκαν απευθείας πριν από τους λέβητες και τους εναλλάκτες θερμότητας.

Η τεχνολογία Integro™ άρχισε αμέσως να απομακρύνει τα συσσωρευμένα άλατα, διαλύοντάς τα καθώς το φρέσκο νερό περνούσε μέσα από το σύστημα. Λαμβάνοντας δείγματα στο σημείο όπου το νερό εισέρχεται στο κτίριο (πριν από την αναδιάρθρωση) και στη συνέχεια σε επόμενα σημεία πιο κάτω στη γραμμή (μετά την αναδιάρθρωση), μπορέσαμε να δείξουμε ότι η τεχνολογία λειτουργούσε. Το επίπεδο σκληρότητας αυξανόταν σε κάθε σημείο δειγματοληψίας, καθώς οι μονάδες Integro διέλυαν την παλιά συσσώρευση αλάτων. Αυτή η ανάλυση του νερού πραγματοποιούνταν τακτικά μέχρι οι ενδείξεις αυτές να εξαφανιστούν, υποδεικνύοντας ότι το σύστημα ήταν πλέον καθαρό. Αυτό διήρκεσε περίπου 45-60 ημέρες.

Στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, τόσο η ανάλυση του νερού όσο και τα ευρήματα παρατήρησης απέδειξαν περίτρανα ότι η τεχνολογία Integro™ λειτουργεί αποτελεσματικά. Τα υπάρχοντα άλατα έχουν διασπαστεί στο σύστημα, χωρίς να σχηματίζονται νέα άλατα στις περιοχές που παρατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

Όσον αφορά τα ευρήματα παρατήρησης στους τομείς που προκαλούν ανησυχία:

 • Λεγεωνέλλα – δεν υπήρξαν κρούσματα κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, παρά το γεγονός ότι το ξενοδοχείο αναγκάστηκε να κλείσει και στη συνέχεια να ξανανοίξει λόγω των περιορισμών του Covid.
 • Λέβητες και εναλλάκτες θερμότητας – δεν έχει αναφερθεί καμία βλάβη μετά το Integro. Η θερμοκρασία είναι υψηλότερη και η πίεση έχει βελτιωθεί, γεγονός που υποδηλώνει την απομάκρυνση των αλάτων.
 • Κεφαλές ντους και βρύσες – έχει παρατηρηθεί ότι ο καθαρισμός είναι ευκολότερος καθώς έχει απομακρυνθεί η χρόνια συσσώρευση αλάτων
 • Μηχανές πάγου – τα συσσωρευμένα άλατα απομακρύνονται και δεν δημιουργούνται νέα
 • Πλυντήριο ρούχων – δεν αναφέρθηκαν βλάβες κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου του Integro
 • Ένας εκπρόσωπος της Thames Water, ο οποίος επισκέφθηκε το ξενοδοχείο για να πραγματοποιήσει μια έρευνα μείωσης των διαρροών στο σύστημα ύδρευσης, μίλησε πολύ θετικά για τα αποτελέσματα του Integro στην απομάκρυνση των παλαιών αλάτων.
 • Πλυντήρια πιάτων – δεν έχει αναφερθεί καμία βλάβη μετά την εγκατάσταση του Integro™, τα άλατα μπορούν απλά να καθαριστούν, καθώς δεν σχηματίζονται σκληρά άλατα.

Οι τρεις φωτογραφίες που ακολουθούν δείχνουν τη συσσώρευση αλάτων πριν από την εγκατάσταση, η οποία κυριολεκτικά σκουπίζεται με ένα δάχτυλο στο πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα του πώς τα άλατα δεν δεσμεύονται πλέον για να σχηματίσουν σκληρή συσσώρευση αλάτων.

Απόδοση της επένδυσης

Η Carbon Trust εκτιμά ότι μόλις 1 χιλιοστό αλάτων στον εξοπλισμό θέρμανσης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 7%, ενώ 6 χιλιοστά αυξάνουν την κατανάλωση έως και 40%. Δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο οι λέβητες και οι εναλλάκτες θερμότητας σε περιοχές με σκληρό νερό να έχουν τουλάχιστον αυτό το ποσό συσσώρευσης, οδηγώντας σε σημαντικά αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας.

Η απόδοση της επένδυσης για τη δοκιμή αυτή βασίστηκε σε τρεις βασικούς τομείς που απασχολούν το ξενοδοχείο (κατανάλωση ενέργειας, επισκευές εξοπλισμού και έλεγχος της Λεγεωνέλλας) και υπολογίστηκε με βάση τα στοιχεία που παρείχαν οι ίδιοι. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα κόστη και με την επιλογή είτε της αγοράς του εξοπλισμού είτε της σύναψης μηνιαίου συμβολαίου παροχής υπηρεσιών, τα μοντέλα κεφαλαιακής απόσβεσης και τρέχουσας απόδοσης ROI για τη συγκεκριμένη τοποθεσία θα ήταν:

Αγορά κεφαλαίου: Αποπληρωμή από τον 13ο μήνα και μετά, εξοικονομώντας περίπου £44.000 ετησίως συνεχώς

Μηνιαίο πρόγραμμα υπηρεσιών: Αποπληρωμή από τον 7ο μήνα και μετά, εξοικονομώντας περίπου £30.000 ετησίως.

Οφέλη για το περιβάλλον

Εκτός από τη σημαντική εξοικονόμηση κόστους και τα άλλα οφέλη που περιγράφονται λεπτομερώς παραπάνω (βελτιωμένος έλεγχος της Λεγεωνέλλας, ευκολότερος καθαρισμός του εξοπλισμού κ.λπ.), το ξενοδοχείο θα επιτύχει τα ακόλουθα περιβαλλοντικά οφέλη.

 • Παράταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού που σχετίζεται με το νερό, όπως αντλίες, λέβητες, εναλλάκτες θερμότητας και βελτίωση της απόδοσης του εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης.
 • Μειωμένες βλάβες στον εξοπλισμό λόγω αλάτων και διάβρωσης, που σημαίνει μειωμένες επισκέψεις μηχανικών και μείωση της ζήτησης ανταλλακτικών, οι οποίες αυξάνουν άμεσα και έμμεσα (κατασκευή και αλυσίδα εφοδιασμού) το αποτύπωμα άνθρακα του ξενοδοχείου.
 • Βελτιωμένη αποδοτικότητα του νερού
 • Μειωμένη χρήση απορρυπαντικών και χημικών

Σύνοψη

Η δοκιμή αυτή κρίθηκε εξαιρετικά επιτυχής από όλους τους εμπλεκόμενους και απέδειξε περίτρανα ότι το σύστημα Integro λειτουργεί για την απομάκρυνση των υπαρχόντων αλάτων και την πρόληψη του μελλοντικού σχηματισμού τους σε όλα τα συστήματα ζεστού και κρύου νερού, τον κρίσιμο εξοπλισμό και τις συσκευές. Εκτός από τη σημαντική απόδοση της επένδυσης, το ξενοδοχείο αποκομίζει πρόσθετα οφέλη, όπως η βελτιωμένη εμπειρία των επισκεπτών και ο θετικότερος αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Τι είχε να πει το ξενοδοχείο:

Εγκαταστήσαμε το σύστημα Integro τον Απρίλιο 2021, μια πολύ γρήγορη εγκατάσταση χωρίς καμία διακοπή στη λειτουργία του ξενοδοχείου. Μέσα σε ένα μήνα παρατηρήσαμε τη μείωση των αλάτων στο πλυντήριο πιάτων με ράφια και στις μηχανές πάγου. Ο τριμηνιαίος καθαρισμός των κεφαλών ντους και των βρυσών ως μέρος του προγράμματος πρόληψης της Λεγεωνέλλας ήταν αισθητά ευκολότερος. Παρατηρήσαμε βελτίωση της θερμοκρασίας και της πίεσης του ζεστού νερού που υποδεικνύει την απομάκρυνση της συσσώρευσης αλάτων στους λέβητες και τους εναλλάκτες θερμότητας. Η Sidon Water έκανε εύκολη τη συνεργασία μας σε κάθε βήμα, με αποτέλεσμα ένα εξαιρετικά επιτυχημένο έργο.

Cluster Director of Engineering, South West and Wales

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε αυτή τη Μελέτη Περίπτωσης σε μορφή PDF.

Scroll to Top
Select
Region