Όροι & Προϋποθέσεις - Sidon Water

ANΔΡΟΜΑΧΗΣ 211 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 163 73

Όροι & Προϋποθέσεις

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από τη Sidon Water LLC. Οι διευθύνσεις του δικτυακού τόπου της Sidon Water LLC είναι www.sidonwater.com. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις προαναφερθείσες διευθύνσεις του δικτυακού τόπου. Ως εκ τούτου, ο όρος “αυτός ο δικτυακός τόπος” θα αναφέρεται εφεξής στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται υπό τις προαναφερθείσες διευθύνσεις του δικτυακού τόπου.

Όλοι οι χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνούν ότι η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα νομική ειδοποίηση και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και ότι κάθε τέτοια πρόσβαση ή χρήση γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα αντικατοπτρίζονται στη σελίδα Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος δικτυακού τόπου.

Πραγματοποιώντας μια αγορά από αυτόν τον ιστότοπο, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Sidon Water LLC μπορεί να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη συναλλαγή σας με άλλες εταιρείες για τους σκοπούς της επεξεργασίας της συναλλαγής σας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της απάτης, της άμεσης αποστολής από τον προμηθευτή και της εξουσιοδότησης της πιστωτικής κάρτας.

Όλο το περιεχόμενο, τα γραφικά, ο κώδικας και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται ή ενσωματώνονται σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και η διάταξη ή η ενσωμάτωση όλου αυτού του περιεχομένου, των γραφικών, του κώδικα και του λογισμικού, υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα που κατέχονται από την Sidon Water LLC ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτήν και όλα τα δικαιώματά τους διατηρούνται ρητά. Επιτρέπεται η ηλεκτρονική αντιγραφή και εκτύπωση έντυπων αντιγράφων των σελίδων αυτής της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς που σχετίζονται με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας ή αγορών με την Sidon Water LLC. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν, εκτός εάν προηγουμένως ληφθεί η γραπτή άδεια της Sidon Water LLC.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες και να μην είναι πλήρης ή ενημερωμένος. Ως εκ τούτου, η Sidon Water LLC διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις (ακόμη και μετά την υποβολή μιας παραγγελίας) και να αλλάζει ή να ενημερώνει τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι τέτοια λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις μπορεί να αφορούν την τιμολόγηση και τη διαθεσιμότητα και διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να αρνηθούμε την αποδοχή οποιασδήποτε παραγγελίας που υποβάλλεται με βάση εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση ή τη διαθεσιμότητα. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία.

Αυτός ο ιστότοπος και οποιεσδήποτε πληροφορίες ή περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται “ως έχουν”, με όλα τα ελαττώματα. Η Sidon Water LLC δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν ή μέσω αυτού του ιστότοπου. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους ισχύοντες νόμους, ούτε η Sidon Water LLC ούτε οι εταιρικές θυγατρικές της, ούτε οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι εργολάβοι, οι διάδοχοι ή οι αντιπρόσωποι του καθενός, ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτή την ιστοσελίδα. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει για άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, ειδικές, τιμωρητικές ή άλλες ζημιές που μπορεί να υποστείτε εσείς ή άλλοι, καθώς και για ζημιές από διαφυγόντα κέρδη, διακοπή εργασιών ή απώλεια δεδομένων ή πληροφοριών, ακόμη και αν η Sidon Water LLC έχει ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών.

Η Sidon Water LLC, καθώς και οι επικεφαλίδες σελίδων, τα προσαρμοσμένα γραφικά, τα κουμπιά, οι εικόνες και το λοιπό περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, υπόκεινται σε εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά διακριτικά, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή άδειες που κατέχει η Sidon Water LLC. Άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων και ονόματα ή λογότυπα εταιρειών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή η κατάχρηση οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, λογότυπων, εικόνων, γραφικών ή περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση.

Η Sidon Water LLC δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με οποιονδήποτε ιστότοπο στον οποίο μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου. Κάθε τέτοιος ιστότοπος είναι ανεξάρτητος από τη Sidon Water LLC και δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται ή τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από οποιονδήποτε τέτοιο ιστότοπο. Ένας σύνδεσμος μεταξύ αυτής της ιστοσελίδας και μιας άλλης ιστοσελίδας δεν σημαίνει ότι η Sidon Water LLC υποστηρίζει την εν λόγω ιστοσελίδα. Πρέπει να λαμβάνετε τις δικές σας ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις ή τις επικοινωνίες σας με οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο.

Η Sidon Water LLC δεν επιθυμεί να λαμβάνει εμπιστευτικές, ιδιόκτητες ή εμπορικά απόρρητες πληροφορίες μέσω αυτής της ιστοσελίδας (εξαιρουμένων των πληροφοριών που σχετίζονται με οποιαδήποτε παραγγελία υποβάλετε). Σημειώστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες, υλικά, προτάσεις, ιδέες ή σχόλια που αποστέλλονται στη Sidon Water LLC θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά. Και, υποβάλλοντας οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες, παραχωρείτε στην Sidon Water LLC αμετάκλητη και απεριόριστη άδεια χρήσης, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάδοσης, προβολής και διανομής των εν λόγω υλικών, πληροφοριών, προτάσεων, ιδεών ή σχολίων για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, πληροφορίες, προτάσεις, ιδέες ή σχόλια, εκτός αν λάβουμε πρώτα την άδειά σας ή αν άλλως απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε.

Scroll to Top
Select
Region