Πολιτική Απορρήτου - Sidon Water

ANΔΡΟΜΑΧΗΣ 211 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 163 73

Πολιτική Απορρήτου

Πληροφορίες εταιρείας

Sidon Water LLC- 11777 Bernardo Plaza Ct. Suite 208, San Diego, CA 92128
Sidon Water Europe.- 18 North Street, Glenrothes, Fife KY7 5NA, GB

Δέσμευση για το Απόρρητο

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας (www.sidonwater.com), όταν ανοίγετε λογαριασμό μαζί μας και όταν πραγματοποιούμε εκστρατείες πωλήσεων και μάρκετινγκ. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική προτού χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας ή ανοίξετε λογαριασμό μαζί μας.

Η χρήση της Ιστοσελίδας μας από εσάς διέπεται από τους Όρους Χρήσης, σε συνδυασμό με τυχόν ειδικούς όρους που ορίζονται σε μεμονωμένες σελίδες της Ιστοσελίδας (“Όροι”). Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς με την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα θα συλλέξουμε και γιατί;

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση της εταιρείας σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, θα συλλέξουμε επίσης τα προσωπικά σας στοιχεία και θα κρατήσουμε αρχείο αυτής της αλληλογραφίας.

Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

 • Για την εγγραφή σας ως νέου πελάτη, τη δημιουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Είναι απαραίτητο να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας, τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση και για τα νόμιμα συμφέροντά μας.
 • Για γενική επικοινωνία σχετικά με την παραγγελία ή την εγκατάστασή σας.
 • Για να διασφαλίσουμε ότι θα λαμβάνετε σχετικό μάρκετινγκ και προσφορές, συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων για διαδικτυακά σεμινάρια και προσκλήσεων για να μας επισκεφτείτε σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Εντοπισμός ευκαιριών πελατών, σε σχέση με τις καμπάνιες πωλήσεων και μάρκετινγκ.
 • Αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ και εκτέλεση εκστρατειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για την ασφαλή διαχείριση των πληρωμών και της χρέωσης.
 • Πληροφορίες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και την εξυπηρέτηση πελατών
 • Για να σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και τις ερευνητικές εξελίξεις.

Καλυπτόμενες δραστηριότητες επεξεργασίας:

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται από εμάς όταν:

 • επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας που εμφανίζουν ή παραπέμπουν στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.
 • επισκέπτεστε τις επίσημες σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • επισκέπτεστε τα γραφεία μας.
 • λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, των τηλεφωνικών κλήσεων, των μηνυμάτων κειμένου ή του φαξ.
 • εγγράφεστε, παρακολουθείτε ή/και συμμετέχετε με άλλο τρόπο στις εκδηλώσεις ή τα διαδικτυακά μας σεμινάρια.

Πώς λαμβάνουμε τις πληροφορίες σας;

Άμεσα:

 • Αν επισκεφθείτε το περίπτερό μας σε μια εμπορική έκθεση.
 • Διαδικτυακή έρευνα μέσω της ιστοσελίδας μας.
 • Ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Εάν εγγραφείτε για μια ηλεκτρονική εκδήλωση ή ένα διαδικτυακό σεμινάριο.
 • Μέσω δημοσιευμένων βάσεων δεδομένων, άμεσων πηγών στον ιστότοπο και επαγγελματικών πλατφορμών όπως το LinkedIn.

Έμμεσα:

Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές και έχουμε έναν αριθμό αξιόπιστων συνεργατών με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την αγορά προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων. Αυτό το κάνουμε για να ενημερώσουμε και να επεκτείνουμε τα αρχεία μας, να εντοπίσουμε νέους πελάτες και να δημιουργήσουμε πιο συγκεκριμένες εκστρατείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μάρκετινγκ. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:

 • Αξιόπιστοι τρίτοι πάροχοι και διαχειριστές δεδομένων πληροφοριών επικοινωνίας επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ταχυδρομικών διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων ιστότοπων, προφίλ κοινωνικών μέσων δικτύωσης, URL του LinkedIn.

Οι προτιμήσεις σας για επικοινωνίες μάρκετινγκ μέσω email και SMS

Εάν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με σκοπό την αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ, μπορείτε να διαχειριστείτε τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ και μη συναλλακτικών επικοινωνιών από εμάς κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο “διαγραφή” που βρίσκεται στο κάτω μέρος των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μάρκετινγκ.

Λάβετε υπόψη ότι η αποχώρηση από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ δεν σας αποτρέπει από τη λήψη σημαντικών επιχειρηματικών επικοινωνιών που σχετίζονται με την τρέχουσα σχέση σας μαζί μας, όπως επικοινωνίες σχετικά με τις συνδρομές σας ή τις εγγραφές σε εκδηλώσεις, ανακοινώσεις υπηρεσιών ή πληροφορίες ασφαλείας.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλους στις ακόλουθες περιστάσεις ή/και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τρίτα μέρη, όταν αυτό απαιτείται από τα δικαστήρια ή για να συμμορφωθούμε με άλλες νομικές, κανονιστικές ή/και ρυθμιστικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων.
 • Αστυνομία και υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή άλλοι εξουσιοδοτημένοι φορείς για την πρόληψη ή/και τον εντοπισμό εγκλημάτων.
 • Οργανισμοί πιστωτικής αναφοράς.
 • Ταχυμεταφορείς, εάν στέλνουμε εξοπλισμό απευθείας σε εσάς.
 • Στρατηγικοί συνεργάτες, εάν δεν συνεργαζόμαστε άμεσα μαζί σας.
 • Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Πόσο καιρό θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φορά που συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διατηρούμε μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Εάν ρωτήσετε για τις υπηρεσίες μας αλλά δεν προχωρήσετε σε αυτές, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 60 μήνες από την τελευταία επαφή πριν τα διαγράψουμε οριστικά.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Λαμβάνουμε προφυλάξεις για την προστασία των πληροφοριών σας. Όταν υποβάλλετε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω του ιστότοπου, οι πληροφορίες σας προστατεύονται τόσο online όσο και offline.

Όπου συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες (όπως δεδομένα πιστωτικών καρτών), οι πληροφορίες αυτές κρυπτογραφούνται και διαβιβάζονται σε εμάς με ασφαλή τρόπο. Μπορείτε να το επαληθεύσετε αναζητώντας ένα εικονίδιο κλειστής κλειδαριάς στο κάτω μέρος του προγράμματος περιήγησης ιστού ή αναζητώντας το “https” στην αρχή της διεύθυνσης της ιστοσελίδας.

Ενώ χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών που μεταδίδονται online, προστατεύουμε τις πληροφορίες σας και εκτός σύνδεσης. Μόνο οι υπάλληλοι που χρειάζονται τις πληροφορίες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας (για παράδειγμα, τιμολόγηση ή εξυπηρέτηση πελατών) έχουν πρόσβαση σε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Οι υπολογιστές/διακομιστές στους οποίους αποθηκεύουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία και, ιδίως, εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ, τα δικαιώματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που τηρούνται από εμάς (δικαίωμα πρόσβασης),
 • Να διορθώσετε ανακριβή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να διασφαλίσετε ότι αυτά είναι πλήρη (δικαίωμα διόρθωσης).
 • Να διαγράψετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων (δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη λήθη).
 • Να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
 • Να μεταφέρετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στο μέτρο του δυνατού (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 • Να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας (δικαίωμα αντίρρησης). Όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή τα μοιραζόμαστε με τρίτους για τους δικούς τους σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην εν λόγω επεξεργασία, χωρίς να χρειάζεται να παράσχετε συγκεκριμένο λόγο για την εν λόγω αντίρρηση.
 • Να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα (“αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων”). Προς το παρόν δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στους ιστότοπούς μας ή στις υπηρεσίες μας.
 • Στο βαθμό που βασίζουμε τη συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στη συγκατάθεσή σας, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση αυτή πριν από την ανάκλησή της.

Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας, κάτω των 18 ετών και έχετε εγγραφεί για λογαριασμό σε εμάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που έχετε δημοσιεύσει στους ιστότοπούς μας. Λάβετε υπόψη ότι το αίτημά σας δεν εξασφαλίζει την πλήρη ή ολοκληρωμένη αφαίρεση του περιεχομένου ή των πληροφοριών, επειδή, για παράδειγμα, κάποιο από το περιεχόμενό σας μπορεί να έχει αναδημοσιευθεί από άλλον επισκέπτη των ιστοτόπων μας.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στην ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας” παρακάτω.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μηνός και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν χρειαζόμαστε πρόσθετες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Παιδιά

Οι ιστότοποί μας δεν απευθύνονται σε παιδιά. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στην ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας”, παρακάτω, και θα λάβουμε μέτρα για να διαγράψουμε τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα από τα συστήματά μας.

Διεθνής διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται, να μεταφέρονται ή να κοινοποιούνται μεταξύ των γραφείων μας στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ενδέχεται να γίνεται εκτός της δικαιοδοσίας σας και σε χώρες που δεν υπόκεινται σε απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον τοπικό σας νομοθέτη ή/και ρυθμιστή και που ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με τη δικαιοδοσία σας, όπως ο ΕΟΧ. Διασφαλίζουμε ότι ο παραλήπτης των προσωπικών σας δεδομένων προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας και, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτή τη ρύθμιση, θα αφαιρέσουμε αμέσως τα δεδομένα σας, από το αρμόδιο γραφείο του εξωτερικού, κατόπιν αιτήματος.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Θα ενημερώνουμε κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση απορρήτου για να αντικατοπτρίζουμε τις αλλαγές στις πρακτικές μας, τις τεχνολογίες, τις νομικές απαιτήσεις και άλλους παράγοντες. Εάν το κάνουμε, θα ενημερώσουμε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην κορυφή της παρούσας δήλωσης απορρήτου.

Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα Δήλωση απορρήτου για να ενημερώνεστε σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Επικοινωνία μαζί μας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή τις πρακτικές απορρήτου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Sidon Water LLC – 11777 Bernardo Plaza Ct. Suite 208, San Diego, CA 92128. Tel.858-324-2700 or, via email at info@sidonwater.com
Sidon Water Ltd – 18 North Street, Glenrothes, Fife, KY7 5NA, Great Britain. Tel +44(0)131 210 0096 or, via email at infoeurope@sidonwater.com

Άλλες σημαντικές πληροφορίες

Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε μαζί σας για τη δίκαιη επίλυση κάθε καταγγελίας ή ανησυχίας σχετικά με το απόρρητο. Εάν, ωστόσο, πιστεύετε ότι δεν μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε με την καταγγελία ή την ανησυχία σας και βρίσκεστε στον ΕΟΧ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Επίτροπο Πληροφοριών www.ico.org.uk.

Scroll to Top
Select
Region