Προδιαγραφές προϊόντος - Sidon Water

ANΔΡΟΜΑΧΗΣ 211 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 163 73

Προδιαγραφές προϊόντος

Model
Διάμετρος σωλήνα (ίντσες/mm)
Μήκος σωλήνα (mm)
Max. Όγκος νερού (m³ ανά λεπτό)
Υλικό
Τύπος τοποθέτησης
Integro™ 2
2 / 50
600
0.40
304 SST (διαθέσιμο σε 316)
Σπείρωμα BSP (αρσενικό)
Integro™ 3
3 / 50
600
0.88
304 SST (διαθέσιμο σε 316)
Φλάντζα NB PN16
Integro™ 4
4 / 50
900
1.52
304 SST (διαθέσιμο σε 316)
Φλάντζα NB PN16
Integro™ 6
6 / 50
900
3.05
304 SST (διαθέσιμο σε 316)
Φλάντζα NB PN16
Integro™ 8
8 / 50
900
6.09
304 SST (διαθέσιμο σε 316)
Φλάντζα NB PN16
Integro™ 10
10 / 50
900
9.65
304 SST (διαθέσιμο σε 316)
Φλάντζα NB PN16

Integro™ Γενικές πληροφορίες

 • Χωρίς νερό το Integro™ θα παράγει υψηλή τάση (αλλά χαμηλή ένταση ρεύματος). Μην ενεργοποιείτε το ρεύμα μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 • Το Integro™ εγκαθίσταται γενικά στον κεντρικό αγωγό κρύου νερού, σε απόσταση 2 μέτρων από μια ηλεκτρική πηγή.
 • Η μέγιστη ισχύς (ηλεκτρική ενέργεια) που καταναλώνεται ανά ώρα από κάθε Integro™ είναι 0,039kwh.
 • Το κουτί ελέγχου απαιτεί μια τυπική πρίζα 13 αμπέρ.
 • Σε όλες τις εφαρμογές, για την αποφυγή πτώσης πίεσης, η διάμετρος του Integro™ πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το μέγεθος του σωλήνα στον οποίο εγκαθίσταται.
 • Δε θα πρέπει να υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο νερού ανά ώρα για το Integro™, καθώς κάτι τέτοιο θα το καταστήσει λιγότερο αποτελεσματικό.
 • Το Integro™ είναι δοκιμασμένο σε πίεση 150 PSI/10 Bar.
 • Το τυπικό εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας για το Integro™ είναι 2°C – 104°C / 35°F – 220°F
 • Όλα τα μοντέλα Integro™ είναι μονοφασικά, 120v ή 240v και 50/60Hz.
 • Σε περίπτωση που το Integro™ δεν συνδέεται απευθείας σε ήδη γειωμένο μεταλλικό σωλήνα, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας σύνδεσμος γείωσης στο σωλήνα του Integro™ κατά την εγκατάσταση. Αυτό πρέπει να γίνεται σε ένα εκτεθειμένο τμήμα από ανοξείδωτο χάλυβα και όχι πάνω από ένα βαμμένο τμήμα.
 • Το κουτί ελέγχου δεν προορίζεται για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Εάν αυτό είναι απαραίτητο, θα πρέπει να περιβάλλεται από κατάλληλο, καλά αεριζόμενο περίβλημα.

Εγγύηση

Οι χρήστες του Μηνιαίου Προγράμματος επωφελούνται από την Ισόβια Εγγύηση για όσο διάστημα ισχύει η Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών. Τα συστήματα Integro™ που αγοράζονται άμεσα περιλαμβάνουν εγγύηση 5 ετών. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη της εγγύησης θα βρείτε στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η μονάδα Integro™ δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

Scroll to Top
Select
Region