Πώς το Σκληρό Νερό Αυξάνει την Κατανάλωση Ενέργειας - Sidon Water

ANΔΡΟΜΑΧΗΣ 211 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 163 73

Πώς το Σκληρό Νερό Αυξάνει την Κατανάλωση Ενέργειας

Πώς το Integro™ Μειώνει την Κατανάλωση Ενέργειας

Η Συσσώρευση Αλάτων Οδηγεί σε Αυξημένη Κατανάλωση Ενέργειας.

Ακόμη και σε περιοχές με μαλακό νερό, τα άλατα σχηματίζονται στα συστήματα θέρμανσης και ζεστού νερού, δημιουργώντας ένα στρώμα μόνωσης μεταξύ της πηγής θερμότητας και του νερού, επιβραδύνοντας έτσι τη διαδικασία θέρμανσης και αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας!

Σε αντίθεση με έναν αποσκληρυντή νερού, η τεχνολογία Integro™ όχι μόνο θα αποτρέψει το σχηματισμό αλάτων, αλλά θα αφαιρέσει όλα τα ήδη συσσωρευμένα άλατα από τα συστήματα και τον εξοπλισμό νερού κατά τους πρώτους 1-3 μήνες χρήσης. Έτσι, είτε εγκατασταθεί ως αυτόνομο σύστημα είτε χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τους αποσκληρυντές σας, το Integro™ θα μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας έως και 40%!

  • Σύμφωνα με το Carbon Trust, ένα στρώμα αλάτων μόλις 1 χιλιοστού στο στοιχείο θέρμανσης προκαλεί 7% αύξηση της ενέργειας που καταναλώνει ο λέβητάς σας.
  • Η British Water εκτιμά ότι για κάθε 1,6 χιλιοστά αλάτων που συσσωρεύονται στο σύστημα θέρμανσής σας, υπάρχει απώλεια 12% στην απόδοση της θέρμανσης.
  • 6 χιλιοστά αλάτων σε όλο το δίκτυο σωληνώσεων και το σύστημα θέρμανσής σας μπορούν να οδηγήσουν σε μια εντυπωσιακή αύξηση των λογαριασμών ενέργειας κατά 40%.
Scroll to Top
Select
Region