Algemene voorwaarden - Sidon Water

Calle Pardela 2, B6 P1 BD, 35660 Corralejo, Las Palmas, Corralejo, Spain

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Sidon Water LLC. De websiteadressen voor Sidon Water LLC zijn www.sidonwater.com, Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bovengenoemde websiteadressen. Daarom zal de term “deze website” voortaan verwijzen naar de inhoud en diensten die worden aangeboden onder de voornoemde websiteadressen.

Alle gebruikers van deze website stemmen ermee in dat hun toegang tot en gebruik van deze website onderworpen zijn aan de voorwaarden en bepalingen in deze juridische verklaring en alle toepasselijke wetten, en dat dergelijke toegang of gebruik op eigen risico van de gebruiker gebeurt. Deze voorwaarden kunnen verder op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden weergegeven op de pagina Algemene voorwaarden van deze website.

Door een aankoop te doen op deze website, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Sidon Water LLC informatie over u en uw transactie kan delen met andere bedrijven om uw transactie te verwerken, met inbegrip van fraudepreventie, directe verzending door de verkoper en autorisatie van creditcards.

Alle inhoud, grafieken, code en software die worden gebruikt op of opgenomen in deze website, en de rangschikking of integratie van al deze inhoud, grafieken, code en software, zijn onderworpen aan auteursrechten die in het bezit zijn van of in licentie zijn gegeven aan Sidon Water LLC en alle rechten hierop zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Toestemming wordt verleend om pagina’s van deze website elektronisch te kopiëren en af te drukken, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in verband met het plaatsen van een bestelling of winkelen bij Sidon Water LLC. Elk ander gebruik van deze website of van de inhoud of informatie op deze website is strikt verboden, tenzij eerst de schriftelijke toestemming van Sidon Water LLC is verkregen.

Deze website kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Sidon Water LLC behoudt zich daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren (ook nadat een bestelling is ingediend) en om informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Houd er rekening mee dat dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen betrekking kunnen hebben op prijzen en beschikbaarheid, en we behouden ons het recht voor om een bestelling die is geplaatst op basis van onjuiste prijs- of beschikbaarheidsinformatie te annuleren of te weigeren. Onze excuses voor het ongemak.

Deze website, en alle informatie of inhoud op deze website, worden geleverd “zoals ze zijn”, met alle fouten. Sidon Water LLC geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze website of inhoud of informatie beschikbaar op of via deze website. Behoudens andersluidende bepaling onder de toepasselijke wetgeving, zal noch Sidon Water LLC, noch zijn filialen, noch de bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, aannemers, opvolgers of rechtverkrijgenden van elk, aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of enige andere website die gekoppeld is aan deze website. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt voor directe, indirecte, gevolg-, speciale, bestraffende of andere schade die u of anderen kunnen lijden, evenals schade voor gederfde winst, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens of informatie, zelfs als Sidon Water LLC op voorhand op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Sidon Water LLC, evenals paginakoppen, aangepaste grafische elementen, knoppen, afbeeldingen en andere inhoud op deze website, zijn onderworpen aan handelsmerk, dienstmerk, trade dress, auteursrecht en of andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten of licenties in het bezit van Sidon Water LLC. Andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, is het gebruik of misbruik van handelsmerken, handelsnamen, logo’s, afbeeldingen, grafieken of inhoud van deze website ten strengste verboden.

Sidon Water LLC geeft geen verklaringen of garanties over websites waartoe u toegang krijgt via deze website. Dergelijke websites staan los van Sidon Water LLC en hebben geen controle over, of verantwoordelijkheid met betrekking tot, de informatie die wordt verstrekt of de activiteiten die worden ondernomen door dergelijke websites. Een link tussen deze website en een andere website betekent verder niet dat Sidon Water LLC die website goedkeurt. U moet uw eigen onafhankelijke beslissingen nemen met betrekking tot uw interacties of communicatie met een andere website.

Sidon Water LLC wil geen vertrouwelijke, bedrijfseigen of handelsgeheime informatie ontvangen via deze website (met uitzondering van informatie met betrekking tot een bestelling die u indient). Alle informatie, materialen, suggesties, ideeën of opmerkingen die naar Sidon Water LLC worden gestuurd, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. En door dergelijke informatie in te zenden, verleent u Sidon Water LLC een onherroepelijke en onbeperkte licentie om dergelijke materialen, informatie, suggesties, ideeën of opmerkingen te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, door te sturen, weer te geven en te verspreiden voor welk doel dan ook. We zullen uw naam echter niet gebruiken in verband met dergelijke materialen, informatie, suggesties, ideeën of opmerkingen, tenzij we eerst uw toestemming krijgen of anderszins wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Scroll naar boven
Select
Region